Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0355

Lista de médicos, farmacéuticos i odontólogos de Valencia y su provincia 1930

Diversos autors/es
Referència al doctor Jesús Herrero metge de Picanya, localitat on té un carrer al seu nom. (Pàg. 22).
ANY 1930