Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0325

Valencia fácil

Diversos autors/es
Guia on podem trobar dades de Picanya al 1931, com ara la població, producció agrícola, mitjans de comunicació, fires i festes... (Pàg. 240).
ANY 1931