Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0290

Diccionario Enciclopédico Abreviado. Tomo VI

J. de Zuzuarregui
Informació sobre el municipi de Picanya. (Pàg. 544).
ANY 1957