Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0029

Un señorio valenciano de la Orden del Hospital-La Encomienda de Torrent

José Royo Martínez
Referència al senyoriu de l'orde de Sant Joan de l'Hospital: comerç, renda feudal, desamortització… que fan referència a Picanya. (Pàg. 12, 53, 54, 56…
ANY 1988
CEL-BI-A0057

Torrens (Estudis i investigacions de Torrent i Comarca 5)

Josep Ramon Sanchis i Alfonso (director)
Aproximació a l'estructura agrària del senyoriu valencià. (Pàg. 42). Propietat , renta, parcelació i conreus. (Pàg. 147). Nombre de propietaris de …
ANY 1988
CEL-BI-A0166

Geografia de les terres valencianes

A. López Gómez
Referència a la importància del conreu de la taronja al terme de Picanya. (Pàg. 120). Índex toponímic de localitats on apareix Picanya. (Pàg.223).
ANY 1988
CEL-BI-A0229

Torrens . Estudis i investigació de Torrent i comarca 1986-1987

Josep Ramon Sanchis Alfonso (director)
Dades sobre la població a Picanya al segle XIV. (Pàg. 45). Referència a José Muñoz, veí de Picanya que va actuar com a perit per a la valoració de ca…
ANY 1988
CEL-BI-A0293

Historia del Pueblo Valenciano-I

Manuel Cerdà (director)
Referència a l'exaliptre de Picanya. (Pàg. 89). Relació de les Cartes de Poblament Valencianes Medievals entre les quals trobem la de Picanya. (Pàg. …
ANY 1988
CEL-BI-A0294

Historia del Pueblo Valenciano III

Manuel Cerdà (director)
Referència a Picanya com a primer poble en demanar l'Estatut d'Autonomia per al territori valencià. (Pàg. 962).
ANY 1988