Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0324

Anuario de Valencia, Alicante y Castellón 1950

Diversos autors/es
Anuari de 1950 on podem trobar dades (Ajuntament, molins d'oli, agents comercials, cinematògraf, ferrocarril, aigues potabes, ...) sobre Picanya. (Pàg…
ANY 1950
CEL-BI-A0325

Valencia fácil

Diversos autors/es
Guia on podem trobar dades de Picanya al 1931, com ara la població, producció agrícola, mitjans de comunicació, fires i festes... (Pàg. 240).
ANY 1931