Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0326

La empresa más humana. Episodios de historia cooperativa en la Comunidad Valenciana (1975-2005)

Nardi Alba Benaches
Referència a Pepe Almenar, alcalde de Picanya, com a tècnic que s'ha dedicat a impulsar el cooperativisme. (Pàg. 95). Al·lusió a l'Escola Gavina com…
ANY 2006
CEL-BI-A0237

L'Associacionisme a l'Horta Sud-Un estudi de la societat civil formal en l'àmbit comarcal

Antonio Ariño Vilarroya / Maria Albert Rodrigo
Quadre de les Associacions registrades en les guies de recursos (1986-1996) per sectors i municipis entre els quals es troba el de Picanya. (Pàg. 21 i…
ANY 2003