Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0354

Ser invisible. Testimonis literaris i documentals femenins

Rafael Roca (ed.)
Llibre que mitjançant l'anàlisi d'obres literàries, historiogràfiques i documents va reconstruint fragments biogràfics de nombroses dones, hòmens i xi…
ANY 2023
CEL-BI-A0079

Arqueologia de l'Horta Sud-L'origen d'una comarca històrica

Llorenç Alapont / Adrià Pitarch / Hèctor A. Orengo
Referència a la troballa de l'excaliptre corinti datat al segle VI a.C, al terme de Picanya. (Pàg. 64). Referència a l'origen del topònim de Picanya.…
ANY 2016
CEL-BI-A0167

La provincia de Valencia en la Guerra de Cuba (1895-1898)

Enrique de Miguel Fernández-Carranza / Rafael Izquierdo / Fco. Javier Navarro
Referència al nombre d'habitatants de Picanya a l'any 1900 i al 2015. (Pàg. 11). Nombre de morts de ciutadans de Picanya a la Guerra de Cuba. (Pàg. 2…
ANY 2015
CEL-BI-A0154

Les dones de Picanya de la postguerra - Una història pròpia

Equip Tressoc
Llibre que ens dóna a conèixer com visqueren en els anys quaranta les dones del municipi de Picanya. Nota: A la pàgina 68 es nomena Rosario Moret L…
ANY 2000
CEL-BI-A0113

Memoria en que se manifiestan los hechos más gloriosos de la ínclita, sacra y militar de la Orden de San Juan de Jerusalén

Francisco Pardo de Terán / Joaquín María Bover
Referència a l'Ordre de San Juan de València i Torrent. (Pàg. 138 i 144).
ANY 1998
CEL-BI-A0293

Historia del Pueblo Valenciano-I

Manuel Cerdà (director)
Referència a l'exaliptre de Picanya. (Pàg. 89). Relació de les Cartes de Poblament Valencianes Medievals entre les quals trobem la de Picanya. (Pàg. …
ANY 1988
CEL-BI-A0294

Historia del Pueblo Valenciano III

Manuel Cerdà (director)
Referència a Picanya com a primer poble en demanar l'Estatut d'Autonomia per al territori valencià. (Pàg. 962).
ANY 1988
CEL-BI-A0187

Carteles de la Guerra Civil española

Diversos autors/es
Selecció dels 110 cartells més significatius referents a la Guerra Civil Espanyola.
ANY 1981
CEL-BI-A0364

Crónica General de España. Historia descriptiva de sus provincias

Vicent Boix i Ricarte
Crònica de la Guerra de les Germanies.
ANY 1867
CEL-BI-A0180

A las órdenes de Dios

Redacció
Article sobre l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya …