Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0143

Mites, usos i costums de la salut a Picanya durant les últimes dècades

Remedios Francisco / María Martínez, Ana Poyatos
Treball d'investigació sobre bona part d'aspectes sanitaris de la salut de la població de Picanya.
ANY 2003
CEL-BI-A0137

Diagnóstico de la salud municipal-Picanya

Amparo Muñoz Izquierdo / Julio Campos Pérez
Estudi sobre l'estat de benestar físic i social de la població de Picanya.
ANY 1993
CEL-BI-A0355

Lista de médicos, farmacéuticos i odontólogos de Valencia y su provincia 1930

Diversos autors/es
Referència al doctor Jesús Herrero metge de Picanya, localitat on té un carrer al seu nom. (Pàg. 22).
ANY 1930