Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0334

La cendroseta invisible

Josep Antoni Fluixà
Referència al llibre "Oficis de Rondalla" de Llorenç Giménez, escriptor, contacontes i mestre de l'Escola Gavina de Picanya. (Pàg. 155). Al·lusió a F…
ANY 2023
CEL-BI-A0191

100 micalets i un rastre de col·leccions

Josep Antoni Fluixà (director de publicacions)
Referència a Rosa Serrano, escriptora, editora i mestra. (Pàg. 13, 16, 19, 22). Referència a Edicions del Bullent, editorial de la qual Alfred Ramos …
ANY 2004
CEL-BI-A0279

Imatges de Valor (exposició de fotografies al voltant de la figura d'Enric Valor)

Diversos autors/es
Recull de fotografies al voltant de la figura d'Enric Valor (Premis, visites a Picanya i activitats amb la Federació d'Entitats Culturals del País Val…
ANY 2000
CEL-BI-A0251

Papers de l'Horta. Núm 11. Segon semestre 1999

Alfred Ramos
Article d'Alfred Ramos, president de l'IDECO i Coordinador del CEL de Picanya, en el qual ens explica les raons que li van fer triar Picanya com a pob…
ANY 1999
CEL-BI-A0002

Llibres infantils, juvenils i didàctics en català 1979

Maria Ballester
Referència al "Llibre de Pau" del qual són autors Victòria Navarro i Alfred Ramos. (Pàg. 108).
ANY 1979
CEL-BI-A0023

La Brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar…

Mossen Jaume Gaçull Cavaller
Brama dels llauradors de L'Horta en la qual hi ha una referència als de Picanya. (Pàg. 7).
ANY 1901