Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0267

Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana-15 (San-Ter)

Manuel Cerdà (director)
Referència a Rosa Serrano Llàcer, escriptora, editora i pedagoga. Fundadora de l'Escola Gavina. (Pàg. 142). Menció a Tandem Edicions, editorial funda…
ANY 2005
CEL-BI-A0268

Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana-16 (Ter-Val)

Manuel Cerdà (director)
Imatge gràfica de la V-30 a l'altura del pont de Picanya. (Pàg. 165).
ANY 2005
CEL-BI-A0269

Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana-17 (Val-Z-Apèndix)

Manuel Cerdà (director)
Mapa del Nord del País Valencià, en què podem trobar al municipi de Picanya. (Pàg. 7). Referència a Baltasar Vives i Moncho, polític i pedagog que ac…
ANY 2005
CEL-BI-A0270

Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana-18 (Suplement A-Z)

Manuel Cerdà (director)
Referència a Xavi Castillo, actor que actualment viu a Picanya. (Pàg. 82). Llista d'Escoles de Música de la Comunitat Valenciana en la qual figura l'…
ANY 2005
CEL-BI-A0271

Atlas temático de la Comunidad Valenciana-1

Alfredo Morales Gil (director)
Mapa topogràfic de la zona central de la Comunitat Valenciana on podem trobar el municipi de Picanya. (Pàg. 28 i 29).
ANY 1991
CEL-BI-A0272

Atlas temático de la Comunidad Valenciana-2

Alfredo Morales Gil (director)
Mapa de la xarxa de sèquies de l'Horta de València en la qual podem apreciar el municipi de Picanya. (Pàg. 444). Mapa de la distribució de les festes…
ANY 1991
CEL-BI-A0282

Guía de Recursos Sociales de la comarca de l'Horta Sud

José Mª Peiró (director)
Informació sobre l'Ajuntament de Picanya: alcalde, serveis que presta, instal·lacions... (Pàg. 9). Dades sobre la parròquia Nuestra Señora de Montser…
ANY 1986
CEL-BI-A0200

Diccionario Enciclopédico Abreviado

Diversos autors
Informació de la localitat de Picanya, en la qual es fa referència a la segregació del barri de la Florida que s'incorpora al municipi de Paiporta. (P…
ANY 1965
CEL-BI-A0184

Almanaque Bailly-Bailliere-pequeña enciclopedia popular de la vida práctica

Informació sobre Picanya. Any 1905. Anuari Bailly-Bailliere. (Pàg. 3636).
ANY 1905