Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0088

València: pobles en festa

Concha Baeza
Referència al municipi de Picanya: dades del municipi, festes, celebracions… (Pàg. 95). Informació de Picanya sobre data i celebració en honor a... …
ANY 1995
CEL-BI-A0099

Estaciones y ferrocarriles valencianos

Inmaculada Aguilar
Referència a la construcció del ferrocarril de la línia "El Grao de València a Turís" que arribà a Torrent en 1893. (Pàg. 83).
ANY 1995
CEL-BI-A0117

Arquitectures rurals disperses en el paisatge agrari de Torrent

Adrià Besó Ros
Localització i característiques del territori de Picanya i voltants (Pàg. 30 i 31). Obres hidràuliques, toponímia i partides (Pàg. 66 i 67). …
ANY 1995
CEL-BI-A0175

El paper moneda del País Valencià

Antoni Turró
Estudi que recull minuciosament i per primera vegada els signes monetaris del País Valencia, preferentment paper-moneda, utilitzats durant els anys 1…
ANY 1995
CEL-BI-A0281

R que R

Agència de Desenvolupament Local
Quadern elaborat per l'Agència de Desenvolupament Local de Picanya on es plasma el projecte global d'aquesta, centrat en la creació del Centre de Serv…
ANY 1995
CEL-BI-A0016

Quaderns d'Investigació d'Alaquàs

Diversos autors
Anàlisi sobre la figura del llaurador. (Pàg. 91). Referència a la tia "Pepica la Monsorrina" i a la seua filla Vicentica. (Pàg. 114, 115).
ANY 1994
CEL-BI-A0104

Papers de l'Horta - "Una aproximació al patrimoni de les vies de comunicació ferroviàries"

Informació sobre la línia València-Castelló de la Ribera. (Pàg. 26 i 27). Informació sobre la Plaça del Pais Valencià de Picanya. Contraportada. (pàg…
ANY 1994
CEL-BI-A0131

Atlas Climático de la Comunidad Valenciana

A. J. Pérez Cueva
Mapa de la Xarxa d'Observatoris Meteorològics del País Valencià on apareix l'obsevatori de Picanya. (Pàg. 31). Climogrames d'algunes comarques del P.…
ANY 1994
CEL-BI-A0147

Caja Rural de Torrent (1969-1994)

Vicente Lerma Andreu
Referència a la inauguració d'una oficina de la Caixa Rural de Torrent a la localitat de Picanya. (Pàg. 132).
ANY 1994
CEL-BI-A0034

Gramàtica Valenciana

Manuel Sanchis Guarner
Referència a l'amplitud i repartiment de la llengua en la qual estaria inclosa Picanya. (Pàg. 48, 49, 50, 51). Referència a la fonètica-consonants. (…
ANY 1993
CEL-BI-A0137

Diagnóstico de la salud municipal-Picanya

Amparo Muñoz Izquierdo / Julio Campos Pérez
Estudi sobre l'estat de benestar físic i social de la població de Picanya.
ANY 1993
CEL-BI-A0225

Llibres de Festes a la Biblioteca Valenciana

Francesca Aleixandre i Tena (Direcció)
Referència a les festes de Sant Josep i a les Patronals (Puríssima Sang) de Picanya. (Pàg. 165).
ANY 1993