Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0114

Nacimiento y Consolidación de la Cofradía de la Sangre. Picanya- Siglos XVI-XVIII

José Royo Martínez
Informació sobre el naixement i consolidació de la "Cofradía de la Sangre".
ANY 1989
CEL-BI-A0283

Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana II

Emilio J. Sanchis Moll (Director)
Informació gràfica i escrita sobre la "Rambla del Poyo" també coneguda com Barranc de Xiva o de Torrent. (Pàg. 492, 493 i 505). Llistat de municipis …
ANY 1989
CEL-BI-A0300

Història de l'Art Valencià (Tom 5)

Vicente Aguilera Cerni (director i coordinador)
Referència a Francesc Martínez pintor picanyer, professor de l'Acadèmia de Belles Arts Sant Carles de València. (Pàg. 130 i 181).
ANY 1989
CEL-BI-A0029

Un señorio valenciano de la Orden del Hospital-La Encomienda de Torrent

José Royo Martínez
Referència al senyoriu de l'orde de Sant Joan de l'Hospital: comerç, renda feudal, desamortització… que fan referència a Picanya. (Pàg. 12, 53, 54, 56…
ANY 1988
CEL-BI-A0057

Torrens (Estudis i investigacions de Torrent i Comarca 5)

Josep Ramon Sanchis i Alfonso (director)
Aproximació a l'estructura agrària del senyoriu valencià. (Pàg. 42). Propietat , renta, parcelació i conreus. (Pàg. 147). Nombre de propietaris de …
ANY 1988
CEL-BI-A0166

Geografia de les terres valencianes

A. López Gómez
Referència a la importància del conreu de la taronja al terme de Picanya. (Pàg. 120). Índex toponímic de localitats on apareix Picanya. (Pàg.223).
ANY 1988
CEL-BI-A0229

Torrens . Estudis i investigació de Torrent i comarca 1986-1987

Josep Ramon Sanchis Alfonso (director)
Dades sobre la població a Picanya al segle XIV. (Pàg. 45). Referència a José Muñoz, veí de Picanya que va actuar com a perit per a la valoració de ca…
ANY 1988
CEL-BI-A0293

Historia del Pueblo Valenciano-I

Manuel Cerdà (director)
Referència a l'exaliptre de Picanya. (Pàg. 89). Relació de les Cartes de Poblament Valencianes Medievals entre les quals trobem la de Picanya. (Pàg. …
ANY 1988
CEL-BI-A0294

Historia del Pueblo Valenciano III

Manuel Cerdà (director)
Referència a Picanya com a primer poble en demanar l'Estatut d'Autonomia per al territori valencià. (Pàg. 962).
ANY 1988
CEL-BI-A0158

Flora i Fauna comunes de l'Horta Sud

Juan Pedro Fernández Romero / Julián Vinuesa Sánchez
Referència al discurs del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, En Ciprià Ciscar i Casaban, amb motiu de la presentació d'aquest llibre.
ANY 1987
CEL-BI-A0346

Els ocells de les terres catalanes

Jaume Maluquer i Sostres
Agrupació del ocells segons un criteri ecològic que permet situar-los en el seu marc natural i que podem trobar al nostre entorn.
ANY 1987
CEL-BI-A0128

La Industria en el desarrollo del área metropolitana de Valencia

Rosa Mª Jordà Borrell
Referència a Picanya com a municipi pertanyent a la Conformació Industrial de l'àrea metropolitana de València. ( Pàg. 60). Gràfica sobre la distribu…
ANY 1986