Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0158

Flora i Fauna comunes de l'Horta Sud

Juan Pedro Fernández Romero / Julián Vinuesa Sánchez
Referència al discurs del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, En Ciprià Ciscar i Casaban, amb motiu de la presentació d'aquest llibre.
ANY 1987
CEL-BI-A0346

Els ocells de les terres catalanes

Jaume Maluquer i Sostres
Agrupació del ocells segons un criteri ecològic que permet situar-los en el seu marc natural i que podem trobar al nostre entorn.
ANY 1987
CEL-BI-A0128

La Industria en el desarrollo del área metropolitana de Valencia

Rosa Mª Jordà Borrell
Referència a Picanya com a municipi pertanyent a la Conformació Industrial de l'àrea metropolitana de València. ( Pàg. 60). Gràfica sobre la distribu…
ANY 1986
CEL-BI-A0199

Catálogo monumental de la provincia de Valencia

Felipe Mª Garín y Ortiz de Taranco i altres
Catalogació artística de l'Església Parroquial de Nuestra Señora de Montserrat. (Pàg. 515).
ANY 1986
CEL-BI-A0282

Guía de Recursos Sociales de la comarca de l'Horta Sud

José Mª Peiró (director)
Informació sobre l'Ajuntament de Picanya: alcalde, serveis que presta, instal·lacions... (Pàg. 9). Dades sobre la parròquia Nuestra Señora de Montser…
ANY 1986
CEL-BI-A0116

Annals 1984

Magdalena Monraval Sapiña
Informació sobre la troballa d'un " Exaleiptron" (antiga forma de gerro grec). Pàg. 17.
ANY 1985
CEL-BI-A0239

La Guerra de Sucesión en Valencia

José Manuel Miñana
Referència a l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya j…
ANY 1985
CEL-BI-A0296

Homenatge Sanchis Guarner

Diversos autors /es
Imatge gràfica on podem veure Ciprià Císcar, Conseller d'Educació, Cultura i Ciència i Alcalde de Picanya junt a Sanchis Guarner i Josep Renau. (Pàg.…
ANY 1985
CEL-BI-A0055

Torrens (Estudis i investigacions de Torrent i comarca. 2)

Josep Ramon Sanchis i Alfonso (director)
Estructura agrària del senyoriu de l'ordre de l'Hospital de Picanya. (Pàg.31, 34, 35, 41, 42, 43, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 94…
ANY 1984
CEL-BI-A0146

Afers-fulls de recerca i pensament-1985

Diversos autors
Referència a l'arbitri del vi a l'Horta i l'Albufera on apareix el nom de la localitat de Vistabella. (Pàg. 108 i 114).
ANY 1984
CEL-BI-A0127

Jornades del Patrimòni Arquitectònic i Urbanístic a l'Horta Sud. Picanya 18-19 de Juny 1982

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Cita de la ponència sobre el Patrimoni Artístic de Picanya. (Pàg.5). Introducció a les jornades sobre el Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de l'Ho…
ANY 1983
CEL-BI-A0307

Torrens (Estudis Investigació de Torrent i comarca) 1982

Diversos/es autors/es
Selecció i geografia de denúncies per robatori o pèrdues de peces de joieria per localitats. Entre aquestes trobem Picanya. (Pàg. 131). Informació so…
ANY 1983