Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0351

La población de Valencia a través de los "Llibres de Avehinament" 1400-1449ment"

Leopoldo Piles Ros
Referència a Juan Aliaga "peraire" aveïnat a Vistabella. (Pàg. 169). Al·lusió a Domingo Luna, llaurador, exveí de Vistabella. (Pàg. 198).
ANY 1978
CEL-BI-A0013

La CNT al País Valencià 1936/37

Terence M. Smyth
Referència al Comité Executiu de la CNT de Picanya. (Pàg. 93).
ANY 1977
CEL-BI-A0190

Pany i Clau

Honorat Ros / Alfons Llorenç
Referència a Alfred Ramos, realitzador del film Terres d'arròs i coautor del Llibre de Pau i els seus amics . (Pàg. 86 i 91).
ANY 1977
CEL-BI-A0134

Geografia de la Població Valenciana

Pere Pérez Puchal
Referència al nombre de cases de la localitat de Picanya a l'any 1646 (Pàg. 50). Referència a l'increment demogràfic de Picanya. (Pàg.80).
ANY 1976
CEL-BI-A0130

El cantonalismo en la ciudad y el Reino de Valencia

Vicente Gascón Pelegrí
Referència a l'adhesió del poble de Picanya al Cantó Valencià l'any 1873. (Pàg. 80).
ANY 1974
CEL-BI-A0238

La huerta de Valencia zona sur-Estudio de geografía agraria

Eugenio L. Burriel de Orueta
Referència als municipis que integren l'Horta Sud, entre els quals es troba Picanya. (Pàg. 14). Menció a les pèrdues agrícoles ocasionades per la riu…
ANY 1971
CEL-BI-A0259

Demografía de la Huerta de Valencia

Eugenio L. Burriel Orueta
"Mapa general de la Huerta de Valencia, zona sur" on podem trobar el municipi de Picanya. (Pàg. 6). Vies de comunicació de Picanya amb València i alt…
ANY 1971
CEL-BI-A0168

Unión Territorial de Cooperativas del Campo. Memoria 1967

Unión Territorial de Cooperativas del Campo
Referència a la construcció de cambres frigorífiques al terme de Picanya (camí de le Pedrera) a càrrec de la Unión Territorial de Cooperativas del Cam…
ANY 1968
CEL-BI-A0200

Diccionario Enciclopédico Abreviado

Diversos autors
Informació de la localitat de Picanya, en la qual es fa referència a la segregació del barri de la Florida que s'incorpora al municipi de Paiporta. (P…
ANY 1965
CEL-BI-A0290

Diccionario Enciclopédico Abreviado. Tomo VI

J. de Zuzuarregui
Informació sobre el municipi de Picanya. (Pàg. 544).
ANY 1957
CEL-BI-A0335

Directorio Valenciano (Bailly-Baillière- -Riera 1955)

Diversos autors/es
Anuari de 1950 on podem trobar dades de Picanya, com nombre d'habitants, festes, arboricultura, jutge de Pau, metges, Cinemes, Societats, Ferrocarril.…
ANY 1955
CEL-BI-A0324

Anuario de Valencia, Alicante y Castellón 1950

Diversos autors/es
Anuari de 1950 on podem trobar dades (Ajuntament, molins d'oli, agents comercials, cinematògraf, ferrocarril, aigues potabes, ...) sobre Picanya. (Pàg…
ANY 1950