Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0339

Directorio Valenciano (Bailly-Baillière-Riera 1944)

Diversos/es autors/es
Anuari de 1944 on podem trobar dades de Picanya, com nombre d'habitants, festes, producció agrícola, jutge municipal, metges, cinemes, societats, ferr…
ANY 1944
CEL-BI-A0274

Anuario 1942 (Valencia, Castellón, Alicante, Baleares y Lérida)

Diversos autors/es
Dades sobre Picanya: - Alcaldia, nombre d'habitants, localització i distància a altres poblacions, teatre-cinema, comerços, societats, metges... (Pàg…
ANY 1942
CEL-BI-A0310

Directorio Valenciano 1932 (Bailly-Baillière-Riera)

Diversos/es autors/es
Guia de l'editorial "Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos", S.A. en la qual podem trobar informació sobre Picanya corresponent a l'any 1932. (Pà…
ANY 1932
CEL-BI-A0325

Valencia fácil

Diversos autors/es
Guia on podem trobar dades de Picanya al 1931, com ara la població, producció agrícola, mitjans de comunicació, fires i festes... (Pàg. 240).
ANY 1931
CEL-BI-A0349

Anuario Regional descriptivo, informativo y seleccionado de la industria, comercio, agricultura, profesiones, arte y turismo

Diversos autors/es
Mapa de les principals vies de comunicació de la província de València on podem trobar Picanya. (Pàg. 133). Informació sobre la vila de Picanya: habi…
ANY 1931
CEL-BI-A0355

Lista de médicos, farmacéuticos i odontólogos de Valencia y su provincia 1930

Diversos autors/es
Referència al doctor Jesús Herrero metge de Picanya, localitat on té un carrer al seu nom. (Pàg. 22).
ANY 1930
CEL-BI-A0309

Directorio Valenciano 1926 (Bailly-Baillière-Riera)

Diversos/es autors/es
Guia de l'editorial "Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos", S.A. en la qual podem trobar informació sobre Picanya corresponent a l'any 1926. (Pà…
ANY 1926
CEL-BI-A0257

Levante

Elias Tormo
Referència a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana València-Castelló de la Ribera que passa per Picanya. (Pàg. 193).
ANY 1923
CEL-BI-A0022

Nomenclator geográfico-eclesiástico

José Sanchis Sivera
Breu història de Picanya. També s'observa informació de caire religiós. (Pàg. 341).
ANY 1922
CEL-BI-A0273

Directorio Valenciano (Bailly-Baillière-Riera 1915)

Eduardo Riera Solanich (director)
Dades sobre Picanya: - Alcaldia, nombre d'habitants, localització i distància a altres poblacions, escoles, comerços, societats, metges... (Pàg. 712 …
ANY 1915
CEL-BI-A0179

Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia

Pedro Sucías Aparicio
Referència històrica existent a l'Arxiu del Regne, en el llibre del Real Justícia, en el qual s'afirma que l'escriptura de població de Torrent i Pican…
ANY 1911
CEL-BI-A0062

Presupuesto Municipal de Picanya año 1909

Presupost de l'Ajuntament de Picanya any 1909.
ANY 1909