Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0024

Noticia de la actual población del reyno de Valencia: la de sus Despoblados desde la Conquista…

Vicente Ignacio Franco
Distància en llegües de Picanya a València, així com al senyoriu al qual pertany en 1804. (Pàg. 8).
ANY 1804
CEL-BI-A0030

L'Horta Sud poble a poble (tercera part)

Anònim
Visió geogràfica, històrica i socioeconòmica de Picanya. (Pàg.248).
CEL-BI-A0152

Guia botànica de Picanya

Ana Belén Mira
Guia botànica de Picanya
CEL-BI-A0173

Descontaminació de l'Albufera (Col·lector Oest - 2ª Fase )

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Referència al Pla de Sanejament de l'Albufera, dintre del qual es contempla la creació del Col·lector Oest i inclòs en aquest la construcció d'una Est…
CEL-BI-A0174

Condicionament del Barranc de Xiva (Torrent, Picanya i Paiporta)

Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
Referència a l'acondicionament del Barranc de Xiva. (Pàg. 1, 2, i 3).
CEL-BI-A0180

A las órdenes de Dios

Redacció
Article sobre l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya …
CEL-BI-A0250

Picanya i Paiporta: vida quotidiana als anys 30 i 40

Alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat de Picanya
Treball de camp realitzat pels alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat de Picanya, en el qual es recopilen una sèrie de dades sobre la v…
CEL-BI-A0276

Las dos caras de las políticas sociales municipales en l'Horta Sud de Valencia

Marcela Jabbaz
Quadre d'aportacions reals per càpita i percentuals dels Ajuntaments i de la Conselleria / Diputació en cada municipi- Any 2003. En aquest quadre pode…
CEL-BI-A0288

Història de les escoles a Picanya

María Calero Ortega
Treball d'investigació sobre la història de les escoles a Picanya realitzat per María Calero, alumna de segon curs de magisteri.
CEL-BI-A0304

Ajuntament Picanya

Diversos/es autors/es
Informació de l'Ajuntament de Picanya sobre població, festes i tradicions, educació, formació i desenvolupament, esports i cultura, medi ambient, asso…
CEL-BI-A0311

Els oficis artesans de Picanya

R. Tarín
Estudi basat principalment en la història gràfica i el relat oral sobre la societat preindustrial a Picanya i que trau a la llum una sèrie d'oficis ar…