Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0022

Nomenclator geográfico-eclesiástico

José Sanchis Sivera
Breu història de Picanya. També s'observa informació de caire religiós. (Pàg. 341).
ANY 1922
CEL-BI-A0373

Ordenanzas para la distribución y gobierno de las aguas de la acequia de Benacher y Faytanar

Común de regantes de la acequia de Benacher y Faitanar
Ordenances per a la distribució i govern de les aigües de la séquia de Benàger i Faitanar.
ANY 1918
CEL-BI-A0273

Directorio Valenciano (Bailly-Baillière-Riera 1915)

Eduardo Riera Solanich (director)
Dades sobre Picanya: - Alcaldia, nombre d'habitants, localització i distància a altres poblacions, escoles, comerços, societats, metges... (Pàg. 712 …
ANY 1915
CEL-BI-A0179

Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia

Pedro Sucías Aparicio
Referència històrica existent a l'Arxiu del Regne, en el llibre del Real Justícia, en el qual s'afirma que l'escriptura de població de Torrent i Pican…
ANY 1911
CEL-BI-A0062

Presupuesto Municipal de Picanya año 1909

Presupost de l'Ajuntament de Picanya any 1909.
ANY 1909
CEL-BI-A0184

Almanaque Bailly-Bailliere-pequeña enciclopedia popular de la vida práctica

Informació sobre Picanya. Any 1905. Anuari Bailly-Bailliere. (Pàg. 3636).
ANY 1905
CEL-BI-A0063

Presupuesto Municipal de Picanya año 1904

Presupost Municipal de Picanya any 1904
ANY 1904
CEL-BI-A0023

La Brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo Venerable Mossen Bernat Fenollar…

Mossen Jaume Gaçull Cavaller
Brama dels llauradors de L'Horta en la qual hi ha una referència als de Picanya. (Pàg. 7).
ANY 1901
CEL-BI-A0364

Crónica General de España. Historia descriptiva de sus provincias

Vicent Boix i Ricarte
Crònica de la Guerra de les Germanies.
ANY 1867
CEL-BI-A0090

Un casament en Picaña - Segon part

Francisco Palanca i Roca / Juan García Catalá
- Teatre/Sarsuela
ANY 1860
CEL-BI-A0089

Un casament a Picaña

Francisco Palanca y Roca /Chuan García y Catalá
Teatre / Sarsuela
ANY 1859
CEL-BI-A0119

Diccionario Geográfico Universal 1832 (TOMO VII)

Referència geogràfica i històrica a Picanya. (Pàg. 425).
ANY 1832