Bibliografia de Picanya

CEL-BI-A0180

A las órdenes de Dios

Redacció
Article sobre l'Ordre dels Hospitalaris (Ordre de Malta). Ordre a la qual atorgaria Jaume I (1208-1276) l'alqueria musulmana que llavors era Picanya …
CEL-BI-A0250

Picanya i Paiporta: vida quotidiana als anys 30 i 40

Alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat de Picanya
Treball de camp realitzat pels alumnes de tercer de BUP de l'Institut de Batxillerat de Picanya, en el qual es recopilen una sèrie de dades sobre la v…
CEL-BI-A0276

Las dos caras de las políticas sociales municipales en l'Horta Sud de Valencia

Marcela Jabbaz
Quadre d'aportacions reals per càpita i percentuals dels Ajuntaments i de la Conselleria / Diputació en cada municipi- Any 2003. En aquest quadre pode…
CEL-BI-A0288

Història de les escoles a Picanya

María Calero Ortega
Treball d'investigació sobre la història de les escoles a Picanya realitzat per María Calero, alumna de segon curs de magisteri.
CEL-BI-A0304

Ajuntament Picanya

Diversos/es autors/es
Informació de l'Ajuntament de Picanya sobre població, festes i tradicions, educació, formació i desenvolupament, esports i cultura, medi ambient, asso…
CEL-BI-A0311

Els oficis artesans de Picanya

R. Tarín
Estudi basat principalment en la història gràfica i el relat oral sobre la societat preindustrial a Picanya i que trau a la llum una sèrie d'oficis ar…
CEL-BI-A0350

Los billetes. Billetes municipales (Guerra Civil Española) 1936-1939)

Andreu Garí Berges / Juan Montaner Amorós
Catàleg de bitllets municipals d'Espanya (1936-1939) en el qual podem trobar un de Picanya. (Pàg. 300).