Documents

CEL-DO-A0538

Dècimes

Dècimes que solien repartir-se a les cavalcades
ANY 1930
CEL-DO-A0054

Aigües Potables

Estatuts de la Societat d'Aigües Potables
ANY 1930
CEL-DO-A0184

Guia Comercial

Guia Comercial i Industrial de València i la seua província de 1930
ANY 1930
CEL-DO-A0186

Pressupost Ajuntament

Pressupost d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Picanya el 1930
ANY 1930
CEL-DO-A0161

Sociedad de Aguas Potables

Estatuts de la Sociedad de Aguas Potables Nuestra Señora de Montserrat
ANY 1930