Documents

CEL-DO-A0390

Mostra Cooperativa

Al Grup Escolar Sorolla Exposició de la 1a Mostra Cooperativa
CEL-DO-A0204

Notaris

Relació dels notaris que conserven documentació de Picanya a l'Arxiu del Patriarca (València)
CEL-DO-A0205

Origen de Picanya

Notes sobre l'origen i història de Picanya i dades estadístiques recopilats per Víctor Fuentes
CEL-DO-A0482

Penya Taurina "Copetillo"

Junta Directiva de la Penya Taurina "Copetillo"
CEL-DO-A0224

Picanya

Reportatge sobre Picanya: els seus carrers, els seus jardins, les seves places i els seus rutes pels horts
CEL-DO-A0248

Picanya neta

Recomanacions per a una Picanya neta
CEL-DO-A0208

Racionament

Targeta de racionament de petroli
CEL-DO-A0333

Realenc

El Grup Realenc Convida als Grups folklòrics de Zafra i de Biar a una estada a Picanya. Programa
CEL-DO-A0082

Representació de miracles

Representació de miracles pel Col·legi Imperial del Xiquets Orfens de Sant Vicent Ferrer
CEL-DO-A0220

Salvador Martínez Curto

Informe de la Comissió depuradora proposant la separació definitiva dels seus serveis
CEL-DO-A0388

Taller d'Expressió Corporal

Taller d'Expressió Corporal
CEL-DO-A0080

Teatre Talia

Teatre. Nelo Bacora i Qui paga el pato
CEL-DO-A0484

Teatre Talia

Junta Directiva de l'Associació Cultural de Teatre "Talia"
CEL-DO-A0250

Telèfon Policia

Nou número de telèfon de la policia municipal
CEL-DO-A0338

Vídeo-Club Chaplin

Fullet informatiu del Vídeo-Club Chaplin
CEL-DO-A0340

Xiquets de Sant Vicent

A la Plaça de la Constitució representació de "Miracles" pels xiquets de Sant Vicent