Documents

CEL-DO-A0160

Sociedad de Aguas Potables

Títol d'una participació a favor de Francisco Maldonado Maturana
ANY 1931
CEL-DO-A0167

Sociedad de Aguas Potables

Títol d'una participació a favor de Vicente Gil Císcar
ANY 1931
CEL-DO-A0168

Sociedad de Aguas Potables

Títol d'una participació a favor de Vicente Cubells Alejos
ANY 1931
CEL-DO-A0169

Sociedad de Aguas Potables

Títol d'una participació a favor de Vicente Garcés Puig
ANY 1931
CEL-DO-A0538

Dècimes

Dècimes que solien repartir-se a les cavalcades
ANY 1930
CEL-DO-A0054

Aigües Potables

Estatuts de la Societat d'Aigües Potables
ANY 1930
CEL-DO-A0184

Guia Comercial

Guia Comercial i Industrial de València i la seua província de 1930
ANY 1930
CEL-DO-A0186

Pressupost Ajuntament

Pressupost d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Picanya el 1930
ANY 1930
CEL-DO-A0161

Sociedad de Aguas Potables

Estatuts de la Sociedad de Aguas Potables Nuestra Señora de Montserrat
ANY 1930
CEL-DO-A0199

Cançó

Cant d'exaltació per les millores del poble
ANY 1929
CEL-DO-A0055

Cristo de la Sang

Fullet dels Clavaris del Stmo. Cristo de la Sang.
ANY 1929
CEL-DO-A0901

Cases Baretes

Reglament de la Cooperativa de Cases Barates
ANY 1926
CEL-DO-A0071

Primera Comunió

Record de la Primera Comunió de Enrique Chardí i Biot
ANY 1922
CEL-DO-A0076

Sociedad Civil Alumbramiento de Aguas de San Jaime

Estatutos de la Sociedad Civil Alumbramiento de Aguas de San Jaime
ANY 1921
CEL-DO-A0902

Estanislao Garcés Almenar

Concessió de llicència absoluta després de dotze anys al servei militar
ANY 1920
CEL-DO-A0072

Sociedad Cooperativa Obrera "La Defensa De Picaña"

Nou Reglament de la Sociedad Cooperativa Obrera
ANY 1918