Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2046

Carrer del Sol

Enderrocament de cases al carrer del Sol.
ANY 1993
CEL-AF-A2045

Carrer del Sol

Enderrocament de cases al carrer del Sol.
ANY 1993
CEL-AF-A2044

Carrer del Sol

Enderrocament de cases al carrer del Sol.
ANY 1993
CEL-AF-A2080

CEIP Ausiàs March

Consell de Redacció El Safranar Galàctic. Mestre Alfred Ramos. CEIP A. March.
ANY 1993
CEL-AF-A2085

CEIP Ausiàs March

CEIP Ausiàs March. Viatge de fi de curs als Pirineus.
ANY 1993
CEL-AF-A2084

CEIP Ausiàs March

CEIP Ausiàs March. Viatge fi de curs als Pirineus.
ANY 1993
CEL-AF-A2078

CEIP Ausiàs March

Visita del CEIP Ausiàs March a la Barcelona olímpica.
ANY 1993
CEL-AF-A2048

Jardí de les Noces

Jardí de les Noces.
ANY 1993
CEL-AF-A2047

Jardí de les Noces

Jardí de les Noces
ANY 1993
CEL-AF-A2083

Jocs Escolars

Jocs Escolars.
ANY 1993
CEL-AF-A2082

Jocs Escolars

Jocs Escolars.
ANY 1993
CEL-AF-A2081

Jocs Escolars

Jocs Escolars.
ANY 1993
CEL-AF-A2065

Mural

Pintura mural en Bellavista.
ANY 1993
CEL-AF-A2064

Mural

Pintura mural a la Plaça de la Constitució.
ANY 1993
CEL-AF-A2061

Mural

Pintura mural al carrer la Pau.
ANY 1993
CEL-AF-A2060

Mural

Pintura mural al carrer la Pau.
ANY 1993