Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A2048

Jardí de les Noces

Jardí de les Noces.
ANY 1993
CEL-AF-A2047

Jardí de les Noces

Jardí de les Noces
ANY 1993
CEL-AF-A2083

Jocs Escolars

Jocs Escolars.
ANY 1993
CEL-AF-A2082

Jocs Escolars

Jocs Escolars.
ANY 1993
CEL-AF-A2081

Jocs Escolars

Jocs Escolars.
ANY 1993
CEL-AF-A2065

Mural

Pintura mural en Bellavista.
ANY 1993
CEL-AF-A2064

Mural

Pintura mural a la Plaça de la Constitució.
ANY 1993
CEL-AF-A2061

Mural

Pintura mural al carrer la Pau.
ANY 1993
CEL-AF-A2060

Mural

Pintura mural al carrer la Pau.
ANY 1993
CEL-AF-A2041

Obres al carrer Oriola

Obres al carrer Oriola.
ANY 1993
CEL-AF-A2043

Obres carrer Oriola

Obres al carrer Oriola
ANY 1993
CEL-AF-A2042

Obres carrer Oriola

Obres al carrer Oriola.
ANY 1993
CEL-AF-A2059

Parc de les Albizies

Parc de les Albizies.
ANY 1993
CEL-AF-A2058

Parc de les Albizies

Parc de les Albizies
ANY 1993
CEL-AF-A2057

Parc de les Albizies

Parc de les Albizies.
ANY 1993
CEL-AF-A2056

Parc de les Albizies

Parc de les Albizies.
ANY 1993