CEL-AF-A2570 - Plafó

Plafó
Plafó
Sant Francesc, 26
Plafó en els brancals de la porta del nº 26 del carrer Sant Francesc. foto Vicent Pascual