Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0472

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0473

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albiñana.
ANY 1937
CEL-AF-A0474

Colònia escolar

Colònia escolar al'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0477

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0475

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0476

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0478

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyuana.
ANY 1937
CEL-AF-A0479

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0480

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0481

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana
ANY 1937
CEL-AF-A0482

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0483

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0484

Colònia escolar

Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.
ANY 1937
CEL-AF-A0432

Colònia escolar-Hort d'Albinyana

Colònia escolar-Hort d'Albinyana-
ANY 1937
CEL-AF-A0433

Colònia escolar-Hort d'Albinyana- (2)

Colònia Escolar-Hort d'Albinyana
ANY 1937
CEL-AF-A0465

Hort d'Albinyana

Hort d'Albinyana.
ANY 1937