Arxiu fotogràfic

CEL-AF-A0386

Barranc

Abans de construir-se el pont, la gent havia de travessar el barranc per mitjà d'aquesta rampa feta el seu llit, en ocasions la gent quedava incomuni…
ANY 1935
CEL-AF-A0387

Pont Vell

Dins del projecte de la Diputació de fer una carretera de Torrent a Patraix, s'inaugurà aquest pont sobre el barranc al desembre de 1933
ANY 1935
CEL-AF-A2685

Alqueria de Martí

Els números 2 i 3 de la plaça Major van ser el cos principal de l'habitatge de l'Alqueria de Martí. A més a al nº 1 de de la mateixa plaça existien de…
ANY 1934
CEL-AF-A2350

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Visita d'autoritats.
ANY 1934
CEL-AF-A0363

Barranc

Barranc de Xiva.
ANY 1932
CEL-AF-A2244

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Actual Convent
ANY 1931
CEL-AF-A2356

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Ara Convent
ANY 1931
CEL-AF-A2357

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Mª Amparo i Fernando Martí i Sanz.
ANY 1931
CEL-AF-A2352

Alqueria de Martí

Alqueria de Martí. Vista posterior.
ANY 1931
CEL-AF-A0345

Altar

Altar del Cor de Jesús, Església Parroquial. A la part de baix els Sants de la Pedra: Abdón i Senent, a ma esqerra Sant Lluis Gonzaga i a ma dreta San…
ANY 1930
CEL-AF-A0343

Escola

Mestra Dª Victoria Soda. Consuelo Escribá, Carmen Tronch, Pilar Martí i Chirivella, Amparo Barberá, Amparo Gil i Tronch, Mercedes Coll, María Almenar…
ANY 1930
CEL-AF-A2292

Tio Ramón

Magatzem del Tio Ramón el Sec.
ANY 1929
CEL-AF-A0290

Grup

Consuelo Mateo i Cubells (La Bora), Trinidad Moreno i Usedo, Teresa Cubells, Pilar (mare de Petón).
ANY 1925
CEL-AF-A0713

Francisco, Cayetana..

Francisco Baviera, Cayetana i Jeremías Prósper i Baviera. Casa al carrer Sant Francesc 85.
ANY 1924
CEL-AF-A1693

Servei MIlitar Enrique Rua

ANY 1920
CEL-AF-A1123

Desconeguts

Desconeguts
ANY 1914