CEL-AF-A0044 - Futbol

Futbol
Futbol
Picanya Juvenil: Pallardó, El Poll, Andreu (Samoreta), Víctor Fuentes, Josep Almenar, ...?, ...?, Pedro José Muñoz, Tuzón, ...?, i Justo Ruiz.