CEL-AF-A0067 - Ciclisme

Ciclisme
Ciclisme
Vicente Marti, rep, de la filla de Frdo. "El Roig", el trofeu de guanyador de la Cursa de la Sang.