CEL-AF-A0107 - Barri del Pilar

Inauguració
Inauguració
Barri del Pilar
Inauguració placa Barri del Pilar. Festes de la Sang.