CEL-AF-A0199 - Grup

Grup
Grup
Vicent Císcar, el seu fill Ricardo, i la seua dona Francisca Pampló al carrer S. Francesc, venen herba en garbes.