CEL-AF-A0263 - Grup

Grup
Grup
Bautista Císcar i Folgado (Batiste "L'Algutzil"). Picanya 1884-1965. Durant molts anys va ser agutzil a Picanya. Home molt popular, de una gran memòria i gran guisador de paelles.