CEL-AF-A0295 - Futbol

Futbol
Futbol
Equip de Picanya. Asseguts, Severino Tarazona i Enrique Baviera.