CEL-AF-A0334 - Música

Música
Música
Membres de la Banda de Musica Sta. Cecilia, formada després de la guerra i que es va desfer entre els anys 1946-47. Francisco Bermell, Carmelo Baixauli (El Mestre), José Marco, Vicente Garcés, Vicente Martínez, Vicente Martínez i Escribá, Francisco Escribá José Martínez i Manuel Escribá.