CEL-AF-A0385 - Grup

Grup
Grup
Ferreria del tio Tibi al carrer de la Sèquia, actual Plaça Major nº 5
Salvador Alejos, Vicente Sánchez i Vivó, Rosa Rua i Tordera (la tia Roseta), Vicente Sánchez i Badia, Ferreria del tio Tibi. Donació foto: Familia Sánchez Rua