CEL-AF-A0392 - Clavaris

Clavaris
Clavaris
Després d'anar a tallar la murta per a la processó de la Sang, clavaris i autoritats es menjaven una paella. Jose Mª Valero i Brisa, Enrique Saez i Garcés, …?, José Valero (tinent d'alcalde), Jesús Herrero (metge), Francisco Martínez (rector), Emilio Yago, Mariano Escribá i Martí (regidor), Luis Raga, Angel García (secretari), Eugenio Almenar i Moreno (regidor), Marcelino Garcés (alcalde), José Tronch, Bautista Valero i Alejos (tinent d'alcalde), Agustín Serrador, José Bermell, Pedro Mateu, Ismael Martínez i Tordera, Angel Raga, Enrique Baviera, José Casabán, Bautista Císcar (l'agutzir), Vicente Rua, i Vicente Jesús.