CEL-AF-A0431 - Colónia escolar

Colònia escolar
Colònia escolar
Hort d'Albinyana
Colònia escolar-Hort d'Albinyana-