CEL-AF-A0435 - Colònia Escolar

Colònia Escolar
Colònia Escolar
Hort d'Albinyana
Colònia escolar a l'Hort d'Albinyana.