CEL-AF-A0492 - Amics

Amics
Amics
Plaça de la Constitució
Ciprià Císcar, Francisco Raga, Pepe Gomis i José María Ridaura a la Plaça de la Constitució