CEL-AF-A0493 - "Encontre"

"Encontre"
"Encontre"
Carrer Senyera
A l'altura del Convent i l'actual carrer Senyera, la gent es disposa a veure La Trobada (L'Encontre)