CEL-AF-A0497 - Carrer Bonavista

Carrer Bonavista
Carrer Bonavista
Carrer Bonavista
Carrer Bonavista engalanat. Al fons l'altar a la Mare de Déu de Montserrat.