CEL-AF-A0499 - Bateig

Bateig
Bateig
Pas a nivell
Víctor Fuentes, Dolores Beta, madrina de José Manuel el dia del bateig. Al fons la casa d'Elena en el pas a nivell.