CEL-AF-A0535 - Festes

Festes
Festes
Església Parroquial
Festes de La Sang. Manuel Embuena, Custodio Guerola, José Escribà, Carmelo Tronch, Mariano Escribà, Manuel Baixauli, Vicente Beta (regidor), Francisco Almenar (regidor), Jesús Herrero (metge), Rosario Moret (regidor), i José Mª Tordera (jutge), a la dreta Angel Raga, German Pallardó, Antonio Císcar, José Moreno, Francisco Tronch, Juan Puig (secretari), Francisco Tordera i Francisco Raga (alcalde).