CEL-AF-A0567 - Retrat

Retrat
Retrat
Isabel Sanz i Ros (dona del Paternero).