CEL-AF-A0598 - Festes

Festes
Festes
Camp del barranc
Clavariesses i futbolistes al camp del barranc. Partit organitzat per les clavariesses entre el Picanya i el Safranar de València. Asunción Moreno, Presentación Ferrer, Teresa Císcar, Vicenta Tordera, Elvira Gil, Esperanza Mateu, Martia Prósper, Josefa Pellicer, Concepción Mateu, Francisco Raga, Manuel Martínez i Chardí, sis del Safranar, Rafael García (porter), José Muñoz, Miguel Planells, Enrique Iranzo, …?, Vicente Ricart, José Vivó, Manuel Andreu i Manuel Martínez i Escribá.