CEL-AF-A0634 - Magatzem

Magatzem
Magatzem
Treballadores al magatzem de taronges de Fco. Valero.