CEL-AF-A0781 - Grup

Grup
Grup
L'Hort de Pla
Salvador Company i Gamón, Antonio Casany i Company, José Mª Santolaria i Pascual, José Company i Paredes i Miguel Pascual i Company en L'Hort de Pla.