CEL-AF-A0789 - Noces

Noces
Noces
Carrer del Pilar
Amigues que servien el dinar a unes noces. En primer terme Fca. Ricart i Morellá i veïnes del carrer del Pilar