CEL-AF-A0837 - Riuada

Riuada
Riuada
Pont Vell
A partir de la una de la vesprada les aigües començaren a sobrepassar les baranes del pont.