CEL-AF-A0842 - Riuada

Riuada
Riuada
Barranc
El barranc en la primera avinguda d'aigua pel matí, 14 d'octubre.