CEL-AF-A1090 - Serradora Pernales

Serradora Pernales
Serradora Pernales
Carrer Gómez Ferrer
Serradora Pernales al carrer Gómez Ferrer, que posteriorment seria expropiada i enderrocada per l'Ajuntament per ampliar el carrer i fer un jardí per evitar els perills del tren