CEL-AF-A1136 - Magatzem

Magatzem
Magatzem
Magatzem. Identificats en la fotografia A1461