CEL-AF-A1175 - Jugant al burro

CEL-AF-A1175 - Jugant al burro
Jugant al burro
Davant de la serradora de Pernales
Bienvenida Cánoves, Josefa Navarro, Amparo Rua, Elena Macian, Rosa Rua i Consuelo Rua.